Посада:

старший викладач,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 1966 року

Викладає на факультетах: ПБФ
Дисципліни: Загальна фізика 

Освіта:

вища, НТУУ «Київський політехнічний інститут»,  1972 рік випуску  

Науковий ступінь: 

к.т.н., 05.27.01. - Твердотільна електроніка 

Останні наукові праці:

1. О.М. Генкін, В.К.Генкіна, Л.П.Гермаш Поляризаційні характеристики електролюмінесценції, що супроводжує електричний пробій p-n-структур на карбіді кремнію // Наукові вісті НТУУ „КПІ” – 2014. - в.1. - с.71-78. 

2. Генкін О.М., к.т.н. - “Еталонні джерела оптичного випромінювання на основі явища електричного пробою у p-n-структурах на карбіді кремнію”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.27.01 - Твердотільна електроніка (захист – 09.11.2010 р.)

3. М.Д. Гераїмчук, О.М. Генкін, О.В. Івахів та ін. Елементи і системи поляризаційних приладів для космічних досліджень // К.: ЕКМО, 2009. – 188 с.

4.Aleksey M. Genkin, Vera K. Genkina, and Svetlana M. Zubkova / Radiation polarization of silicon carbide p-n-structures, operating in electrical breakdown regime //Eur. Phys. J. Appl. Phys. (2015) 70: 20103.

Патенти: 

Генкін О.М., Генкіна В.К., Жмурко В.Г. Сигнальне джерело світла. Патент України на корисну модель, 2001 р.


Співпраця з науковими установами:

Інститут ядерних досліджень НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАНУ, Інститут загальної та неорганічної хімії НАНУ, Інститут проблем матеріалознавства НАНУ.