Посада:

асистент, 
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет, 
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Загальний стаж роботи з 2004 р – в КПІ з 2015 р.

Освіта:

вища, НТУУ «КПІ», фізико-математичний факультет, кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла, 2005 рік випуску

Науковий ступінь: 

Кандидат фізико-математичних наук, Спеціальність: Фізика твердого тіла, 2010 р.

 

Індекс Гірша згідно наукометричних базах Scopus та Web of Science: h = 8.

 

Головні наукові праці:

Опубліковано 112 наукових праць, серед яких 47 статей у провідних наукових журналах, з них – 27 у журналах з ненульовим імпакт-фактором.

 

Монографії:

1. D. Savchenko and A. Kassiba Frontiers in Magnetic Resonance: EPR in modern carbon-based nanomaterials, Bentham Science Publishers, 2018, 286 p.

 

Розділи у колективних монографіях:

1. D. Savchenko, A. Pöppl, A. Kassiba CW and Pulse EPR study of Paramagnetic Centers in Silicon Carbide Nanomaterials. In: Frontiers in Magnetic Resonance: EPR in modern carbon-based nanomaterials Ed. by D. Savchenko and A. Kassiba (Bentham Science Publishers), P. 225-242 (2018).

2. D. Savchenko Size-dependent Effects in Silicon Carbide and Diamond Nanomaterials as Studied by CW and Pulse EPR Methods In: Frontiers in Magnetic Resonance: EPR in modern carbon-based nanomaterials Ed. by D. Savchenko and A. Kassiba (Bentham Science Publishers), P. 242-253 (2018).

3. E. Kalabukhova, D. Savchenko, B. Shanina Paramagnetic Defects in Amorphous Hydrogenated Silicon Carbide and Silicon Carbonitride Films. In: Frontiers in Magnetic Resonance: EPR in modern carbon-based nanomaterials Ed. by D. Savchenko and A. Kassiba (Bentham Science Publishers), P. 254-282 (2018).

 

Останні наукові праці у наукометричних базах Scopus та Web of Science (за останні 3 роки, у зворотньому хронологічному порядку):

1.      D. Savchenko, R. Tarasenko, M. Vališka, J. Kopeček, L. Fekete, K. Carva, V. Holý, G. Springholz, V. Sechovský, J. Honolka Local moment formation and magnetic coupling of Mn guest atoms in Bi2Se3: a low-temperature ferromagnetic resonance study / Physica B, Vol. 536, Р. 604-613 (2018).

2.      D. Savchenko, A. Vasin, S. Muto, E. Kalabukhova, A. Nazarov EPR study of porous Si:C and SiO2:C layers / Phys. Status Solidi B, Vol. 255, Р. 1700559 (2018).

3.      D. Savchenko, V. Vorlíček, A. Prokhorov, E. Kalabukhova, J. Lančok, M. Jelínek Raman and EPR spectroscopic studies of chromium-doped diamond-like carbon films / Diam. Relat. Mater., Vol. 83, P. 30-37 (2018).

4.      D.V. Savchenko, E.N. Kalabukhova, B.D. Shanina, N.T. Bagraev, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko, V.S. Khromov Electron and hole effective masses in heavily boron doped silicon nanostructures determined using cyclotron resonance experiments / SPQEO, Vol. 21, P. 249-255 (2018).

5.      D.V. Savchenko, V. Vorliček, E.N. Kalabukhova, A.A. Sitnikov, A.V. Vasin, D.V. Kisel, S.V. Sevostianov, J. Lančok, A.N. Nazarov, V.S. Lysenko Infrared, Raman and magnetic resonance spectroscopic study of SiO2:C nanopowders / Nanoscale Res. Lett. Vol. 12(1), P. 292-1-292-12 (2017).

6.      D. Savchenko, E. Kalabukhova, A. Prokhorov, J. Lančok, B. Shanina The temperature behavior of the conduction electrons in the nitrogen-doped 3C SiC monocrystals as studied by electron spin resonance / J. Appl. Phys., Vol. 121(2), P. 025705-1-025705-6 (2017).

7.      D. Savchenko, E. Kalabukhova, B. Shanina, A. Pöppl, J. Lančok, E. Mokhov The spin relaxation of nitrogen donors in 6H SiC crystals as studied by the electron spin echo method / J. Appl. Phys., Vol. 119(13), 135706-1135706-7 (2016).

8.      D. Savchenko, E. Kalabukhova, B. Shanina, S. Cichoň, J. Honolka, V. Kiselov, E. Mokhov Temperature dependent behavior of localized and delocalized electrons in nitrogen-doped 6H SiC crystals as studied by electron spin resonance / J. Appl. Phys., Vol. 119(4), 045701-1-045701-7 (2016).

 

Співпраця з науковими установами:

 1. Лейпцизький університет, Лейпциг, Німеччина
 2. Падерборнський університет, Падерборн, Німеччина
 3. Університет м. Ле Ман, Ле Ман, Франція
 4. Інститут фізики АН ЧР, Прага, Чеська Республіка
 5. Інститут фізики ПАН, Варшава, Польща
 6. Інститут фізики напівпровідників НАН України
 7. Інститут хімії поверхні НАН України
 8. Інститут проблем матеріалознавства НАН України
 9. Центр колективного користування науковим обладнанням НАН України „ЕПР спектроскопія”

 

Посада: 

професор
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет, 
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 2018 року

Дисципліна: Загальна фізика 

Освіта:

вища, Вінницький державний педагогічний інститут, рік випуску – 1974 (диплом з відзнакою)  

Науковий ступінь:

доктор фізико-математичних наук, спеціальність: фізика молекулярних та рідких кристалів, 2004 р.

Вчене звання:

старший науковий співробітник зі спеціальності фізика молекулярних та рідких кристалів, 2012 р.

 

Публікації

 

Патенти:

 

1.     Спосіб підвищення електричної провідності нематичного рідкого кристалу шляхом внесення в нього наночастинок суперіонного провідника: патент України №106745, МПК G02F 1/13 (2006.01) / І.П. Студеняк, О.В. Ковальчук, А.В. Бендак, Ю.О. Пал, П. Копчанський, М. Тімко. – №u201509701; Заявлено 07.10.2015; Опубл. 10.05.2016, Бюл. №9. – 2 с.

2.     Спосіб підвищення електричної провідності нематичного рідкого кристалу 6СНВТ шляхом внесення в нього наночастинок суперіонного провідника Cu6PS5I: патент України №111241, МПК G01R 3/00, G02F 1/13 (2016.01) / І.П. Студеняк, О.В. Ковальчук, А.В. Бендак, В.І. Студеняк, П. Копчанський, М. Тімко. – №u201603325; Заявлено 31.03.2016; Опубл. 10.11.2016, Бюл. №21. – 2 с.

3.     Спосіб одержання композита на основі нематичного рідкого кристала 6СВ: патент України №115898, МПК G02F 1/13 (2006.01) / І.П. Студеняк, О.В. Ковальчук, А.В. Бендак, Ю.О. Пал, П. Копчанський, М. Тімко. – № a201509704; Заявлено 07.10.2015; Опубл. 10.01.2018, Бюл. №1. – 2 с.

4.     Спосіб підвищення електричної провідності рідкого кристала 6СВ шляхом внесення в нього наночастинок суперіонного провідника Cu7PS6: патент України № 124745, МПК C09K 19/58 (2006.01), H01M 6/18 (2006.01) / І.П. Студеняк, О.В. Ковальчук, В.Ю. Ізай, М.О. Візенко, П. Копчанський, М. Тімко. – № u201709785; Заявлено 09.10.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. №8. – 2 с.

5.     Спосіб одержання композиту на основі нематичного рідкого кристала HВT: патент України №116679, МПК G02F 1/13 (2006.01) / І.П. Студеняк, О.В. Ковальчук, А.В. Бендак, В.І. Студеняк, П. Копчанський, М. Тімко. – № a201603329; Заявлено 31.03.2016; Опубл. 25.04.2018, Бюл. №8. – 2 с. 

Співпраця з науковими установами:


Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України
Співпрацюю з Інститутом експериментальної фізики Словацької академії наук.

 

 

 

   

 

 

 

Розклад

Посада:

асистент, 
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет, 
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

email: 

Працює в КПІ з 2013 року

Дисципліни: загальна фізика

Поточний контроль студентів  -  на campus.kpi.ua

Освіта:

вища, спеціальність "Фізика",
фізико-математичний факультет, НТУУ «КПІ», 2012 рік випуску

Форма для заповнення розкладу  завантажити

Форма для заповнення публікацій (для сайту) завантажити


 

Графік навчального процесу на 2018-2019 навчальний рік

Графіки у приєднаних файлах. Умовні позначення (скорочення):

- теоретичне навчання;
П - практика;
З - Звіт;
С - екзаменаційна сесія;
К - канікули;
Д - дипломне проектування;
ДП - захист дипломного проекту (роботи) або випускний екзамен (атестація випускників)
ДЗ - виконання та захист магістерської дисертації
Примітки: *

 • Дипломне проектування та захист дипломної роботи бакалаврів завершується до 30.06.2019 р.
 • Переддипломна практика магістра за ОПП проводиться з 03.09.2018 р. по 28.10.2018 р.
 • Науково-дослідна практика магістра за ОНП проводиться з 04.02.2019 р. по 10.03.2019 р.
 • Виконання та захист магістерської дисертації проводиться:
  • з терміном навчання 1 рік 9 місяців - з 11.03.2019 р. по 31.05.2019 р.
  • з терміном навчання 1 рік 4 місяці - з 29.11.2018 р. по 31.12.2018 р.

Графік навчального процесу на 2018 - 2019 навчальний рік (Денна форма навчання)

Графік навчального процесу на 2018 - 2019 навчальний рік (Заочна форма навчання - бакалаври)

Графік навчального процесу на 2018 - 2019 навчальний рік (Заочна форма навчання - магістри, доктори філософії)

Графік освітнього процесу на 2017 - 2018 навчальний рік [tabl, uk, pdf]

 

Посада: 

старший викладач,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 1975 року

Викладає на факультетах: ІХФ

Дисципліни: Загальна фізика