Перейти до контенту

Дисертації докторів філософії

  1. Тюкавкiна, I. М. Спiновi хвилi в одно- та двошарових феромагнiтних пластинах iз метаповерхнями з власною магнiтною анiзотропiєю та взаємодiєю Дзялошинського-Морiя : дис. … доктора філософії : 104 Фiзика та астрономiя / Тюкавкiна Iрина Миколаївна. – Київ, 2023. – 206 с.
  2. Терещук, В. В. Динаміка формування впорядкованих квазі-одновимірних твердотільних наносистем : дис. … д-ра філософії : 104 Фізика та астрономія / Терещук Володимир Валерійович. – Київ, 2021. – 159 с.
  3. Гусєва, Ю. I. Спiновi й акустичнi хвилi в системах з плоскими неоднорiдними дефектами : дис. … д-ра філософії : 104 Фiзика та астрономiя / Гусєва Юлiя Iгорiвна. – Київ, 2020. – 145 с.
  4. Бусел, О. П. Спінові хвилі в наномасштабних елементах зі структурованими інтерфейсами в феромагнетиках та антиферомагнетиках : дис. … д-ра філософії : 104 Фізика та астрономія / Бусел Оксана Петрівна. – Київ, 2020. – 148 с.