Перейти до контенту

Засідання кафедри 21.05.2024

У вівторок 21 травня о 15:30 у дистанційному режимі відбудеться засідання кафедри ЗФ та МФП (дані для підключення в Zoom в кафедральному Telegram-каналі)


Порядок денний

1. Конкурсні справи.
Доповідачі: Штофель О.О., Майкут С.О., Носачов Ю.Ф., Кузь О.П., Чижська Т.Г.

2. Результати другого семестрового контролю
Доповідачі: Майкут С.О., Чурсанова М.В., Штофель О.О., Матвєєва Т.В., Печерська К.Ю.

3. Про подання навчальних матеріалів до Методичної комісії ФМФ: елементу дистанційного курсу для рекомендації для сертифікації та рукописів для рекомендації як навчального посібника.
Доповідач: М.В. Чурсанова

4. Про направлення Д.В. Савченко на підвищення кваліфікації до Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.
Доповідач: Савченко Д.В.

5. Про затвердження інформації щодо виконання/невиконання рекомендацій наданих експертною групою НАЗЯВО та галузевою експертною радою під час акредитації ОП магістрів «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів».
Доповідач: Д.В. Савченко