Перейти до контенту

Докторантура

Навчання в докторантурі

Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів та кафедра загальної фізики ФМФ пропонують підготовку в докторантурі з наступних наукових спеціальностей: 01.04.02 – Теоретична фізика, 01.04.07 – Фізика твердого тіла та 01.04.11 – Магнетизм.

До докторантури Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” приймаються громадяни України, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані у фахових виданнях праці (як правило 10-12 на момент вступу) з обраної наукової спеціальності та в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Умови підготовки

Докторанти, зараховані за державним замовленням, щомісячно отримують стипендію, розмір якої визначається згідно з Постановою КМ України № 882 від 12 липня 2004 року (з наступними змінами).

Докторанти мають право на роботу за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

Тема дисертації, індивідуальний план роботи докторанта після обговорення кафедрою затверджуються вченою радою університету не пізніше тримісячного терміну після зарахування до докторантури.

Щорічно кафедра проводить атестацію, за результатами якої вченою радою університету приймається рішення про подовження перебування в докторантурі.

Вступ до докторантури у 2024 році

Правила прийому до докторантури Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” у 2024 році

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

Особи , які вступають до докторантури, подають на ім’я ректора університету:

 • заяву;
 • анкету;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним працівником відповідного вищого навчального закладу із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту,
 • розгорнутий план докторської дисертації;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук;
 • кольорове фото.

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

Термін підготовки – 2 роки з відривом від виробництва.

Прийом документів з 15 квітня 2024 р. по 19 квітня 2024 р.

к.247-1 корп., т.20-38, тел.-факс  204-93-49), e-mail: aspirantura@kpi.ua

Після подання документів на вступ до докторантури на засіданні кафедри заслуховується наукова доповідь кандидата, розглядається план роботи над дисертацією та голосуванням (таємним або відкритим) робиться висновок про можливість завершення дисертації в термін перебування в докторантурі.

Вчена рада університету за поданням приймальної комісії до докторантури розглядає висновки кафедр на кандидатів для вступу до докторантури і приймає рішення про зарахування.

Зарахування до докторантури планується 01 вересня 2024 року.

Вартість підготовки здобувачів наукового ступеня доктора наук у 2024-2025 навчальному році

Роки підготовкиВартість одного року підготовки, грн.
147000
247000

Зразки документів:

Анкета докторанта

Характеристика наукового консультанта

Розгорнута пропозиція докторської дисертації

Розгорнутий план докторської дисертації

Заява 

Список наукових праць